Persondatapolitik

I det følgende er der en beskrivelse, af hvordan Kastrup Gulve behandler dine personoplysninger. Vores behandling af dine personoplysninger, er altid i overensstemmelse med regler og principper i Persondataforordningen 2016/679 og databeskyttelsesloven.

Persondatapolitikken er gældende for hvordan Kastrup Gulve indsamler og behandler personoplysninger. Denne politik er gældende for alle oplysninger, som du afgiver i forbindelse med indhentelse af tilbud eller bestilling af ydelse hos Kastrup Gulve. Ligeledes er nærværende politik gældende, for behandlingen af personoplysninger, der indsamles ved besøg af vores hjemmeside,https://www.kastrupgulve.dk/

Formålet med denne persondatapolitik er, at oplyse vores kunder og potentielle kunder om vores behandling af persondata i medfør af Persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Kastrup Gulve er dataansvarlig for dine personoplysninger.
Såfremt at du har spørgsmål eller bemærkninger til vores behandling af persondata, kan vi altid kontaktes på post@kastrupgulve.dk

Oplysninger om dataansvarlig

Firma: Kastrup gulve ApS Cvr-nummer: 36 02 68 12 E-mail: post@kastrupgulve.dk Telefon: 69 69 41 03

Adresse: Greve Møllevej 5, 2670 Greve

Brug af personoplysninger

Dine oplysninger indsamles og behandles som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

Typer af personoplysninger

– Cvr-nummer
– Navn
– Adresse
– Kontaktdata
– Ejerforhold
– Kontonummer

Opbevaring af personoplysninger

Alle data som indsamles, opbevares sikkert og fortroligt. Opbevaringen kan både være elektronisk og fysisk. Behandlingen af persondata, vil udelukkende ske med saglig grund og behandlingen vil kun blive udført af personer, med saglig grund.

Ved ophør af kundeforholdet vil vi tages stilling til hvilke oplysninger vi fortsat beholder, og hvilke som vi sletter. Som udgangspunkt beholdes oplysningerne i 5 år, fra udgangen af det pågældende år hvor relationen afsluttes, herefter vil de automatisk blive slettet.

Hvordan indsamles oplysninger

– Direkte fra dig
– Offentlige myndigheder

Videregivelse af personoplysninger

Vi kan videregive dine oplysninger, til en tredjepart som bistår os med driften. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet uden at der foreligger en databehandleraftale eller fortrolighedsaftale. Hvis offentlige myndigheder anmoder om personoplysninger, vil vi videregive disse såfremt vi er forpligtede
hertil.

Der vil aldrig ske usaglig videregivelse af dine personoplysninger.

Rettigheder

Du kan til enhver tid anmode om ret til indsigt i dine personoplysninger, samt sletning eller rettelse hvis ikke oplysningerne er korrekte.

Du har ret til at modsætte dig viderebehandling af dine oplysninger, hvis dette ønskes.

Hvis du har afgivet et samtykke til behandling eller videredeling, kan dette til enhver tid tilbagetrækkes. Efter tilbagetrukket samtykke, vil enhver behandling af dine oplysninger stoppe. Behandling af dine personoplysninger som er udført, inden indsigelse vil stadig være lovligt udført.

Såfremt at du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder kan Kastrup Gulve kontaktes på:

E-mail: post@kastrupgulve.dk
Telefon: 69 69 41 03

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine oplysninger, kan det gøres ved: www.datatilsynet .dk/kontakt/